ကလေးများအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး အကျိုးရှိသော သင်တန်းများ။

မိဘများနှင့် ကျောင်းသား/သူများ၏ Ratings!!!

48,700 Ks

Improving Your Willpower & Discipline

လုပ်သင့်တာကို လုပ်သင့်တဲ့အချိန်မှာ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ လုပ်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းကို တည်ဆောက်ပေးခြင်း။

See more...

0% Complete
0/14 Steps

48,700 Ks

Developing Life-Changing Habits

မကောင်းသော အလေ့အကျင့်များကို ဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်ပြီး၊ ကောင်းသောအလေ့အကျင့်များကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးခြင်း။

See more...

0% Complete
0/13 Steps

48,700 Ks

Developing Growth Mindset & Positive Psychology

တန်ဖိုးရှိသော၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်သောနှင့် ပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သော ဘဝကို မိမိကိုယ်တိုင်တည်ဆောက် နိုင်ရန် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း။

See more...

0% Complete
0/13 Steps


Unleashing Greatness In You
%d bloggers like this: