ခေတ်မီတယ်ဆိုတာ။

၁။ ကျေးဇူးတင်စကားပြောတတ်ခြင်း။
၂။ မှားရင်တောင်းပန်တတ်ခြင်း။
၃။ အချိန်ကိုလေးစားတတ်ခြင်း။
၄။ သူများကို လေးလေးစားစားဆက်ဆံပြောဆိုတတ်ခြင်း။
၅။ ရိုသေလေးစားမှုကိုပြတတ်ခြင်း။
၆။ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုရှိခြင်း။
၇။ သူများကို ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတတ်ခြင်း။
၈။ သူများကို ကူညီတတ်ခြင်း။
၉ ။ မိမိကိုယ်မိမိ အားကိုးတတ်ခြင်း။
၁၀။ မိမိတာဝန်ကိုမိမိ အပြည့်အဝယူတတ်ခြင်း။

Leader In Me

Unleashing Greatness In You

Leave a Comment

%d bloggers like this: